LAINSÄÄDÄNTÖ


Mitä kaikkea Euroopan Unionin sisäinen digitaalista ajopiirturia koskeva lainsäädäntö oikein pitää sisällään? Liiallisen byrokratian ansiosta säädökset sisältävät sivukaupalla liian vaikeaselkoista tekstiä, jota kukaan ei jaksa lukea. Tästä syystä tähän kappaleeseen on koottu lyhyesti ja ytimekkäästi tärkeimmät tiedot ja muutokset, jotka koskevat kuljetusyrityksiä, kuljettajia, korjaamoita ja asentajia. 

Yleistä

Tässä kappaleessa käymme lyhyesti läpi ne asetukset, joista nykyinen digitaalista ajopiirturia koskeva Euroopan Unionin sisäinen lainsäädäntö muodostuu. Tarkastelemme myös digipiirturin julkaisemisvaiheita havainnollistavan aikajanan avulla.

Tärkeimmät muutokset kuljetusyrityksille/kuljettajille

  • Hankittava yritys- ja kuljettajakortteja

  • Piirturit täytyy lukita yrityksen omalla yrityskortilla tietosuojan kattamiseksi

  • Kuljetusyrityksen on ladattava tiedot sähköisesti kuljettajakorteilta 3 viikon välein ja piirturilta 2 kk välein

  • Kuljettajalla oltava mukana aina kuljettajakortti. Jos kortti rikkoutuu tai häviää, niin otettava tulosteet kyseiseltä päivältä piirturin muistilta ennen ja jälkeen ajovuoron. Tulosteita tulee säilyttää kuten kiekkoja eli mukana oltava kuluva päivä + edelliset 28 päivää.

  • Tiedot, jotka eivät tallennu piirturin kautta kuljettajakortin muistiin, on syötettävä seuraavan kortinsyötön yhteydessä manuaalisesti kortin muistille.

Tärkeimmät muutokset korjaamoille/asentajille

  • Hankittava DB-lupa eli tarvittava laitteisto (kalibrointilaite, korjaamo-ohjelmisto ja massamuistin kopiontilaite) sekä asianmukainen koulutus asentajille. Lisäksi anottava korjaamokortteja korjaamoille ja viranomaiskortteja tarkastusten suorittajille, jotta pystytään lukemaan piirturin tietoja. 

  • Piirturivaihdon yhteydessä ladattava digipiirturin koko massamuisti ja lähetettävä tiedot ajoneuvon omistajalle

  • Tietojen lataamisesta pitää antaa todistus ajoneuvon haltijalle tai jos tietoja ei pystytä lataamaan, pitää ajoneuvonhaltijalle myöntää "lataamattomuustodistus" eli vahvistus siitä, että tietojenlataus oli mahdotonta.

Asetukset digipiirturin taustalla: