KENELLE?


Keitä kaikkia digitaalinen ajopiirturi sitten koskee? Jo sirukortteja suunniteltaessa otettiin laskuihin 4 varsin selkeää kohderyhmää: kuljettajat, korjaamohenkilökunta, tarkastusviranomaiset ja yrityshenkilökunta. Jokaista kohderyhmää varten on omanlaisensa sirukortti. Lisätietoja korteista saat klikkaamalla suluissa olevaa linkkiä.

Kuljettajille  (Kuljettajakortti)

Vanhoihin paperikiekkoihin tottuneiden kuljettajien pitää digitaalisen ajopiirturin myötä opetella uusia asioita. Ensimmäisiä niistä ovat kuljettajakortin hakeminen ja piirturin käyttö. Kuljettajan pitää tutustua digipiirturin toimintoihin ja opetella ymmärtämään erilaisia piktogrammeja, joilla piirturi viestittää erilaisia asioita, jotka eivät mahdu tekstinä piirturin näytölle. Lisäksi kuljettajien pitää tutustua uuteen lainsäädäntöön, jossa kerrotaan mm. ehdot kuinka usein ja miten ajotietoja tulee ladata, tallentaa ja säilöä.

Yrityksille  (Yrityskortti)

Yritykset voidaan jakaa kuljetusyrityksiin ja muihin yrityksiin. Yrityskortti on nimenomaan kuljetusyrityksiä varten. Kuljetusyrityksillekin tulee vähitellen tilanne, jossa osa sen ajoneuvoista on varustettuna digitaalisella ja osa analogisella ajopiirturilla. Suurista investoinneista huolimatta yrityksille on eduksi vaihtaa koko kalusto yhtä aikaa digitaaliseksi, jolloin ajo- ja lepoaikatietojen kerääminen ja säilöminen muuttuu helpommaksi. Digipiirturin tarjoamien tietojen myötä yritykset pystyvät kehittämään omaa ajotietojenhallintaansa ja pystyvät mm. tasapuolisempaan ja selkeämpään palkanlaskentaan. Markkinoilla on useita erilaisia ohjelmia, joiden avulla digitaaliset tiedot saadaan muutettua helposti käsiteltävään muotoon.

Digitaalinen ajopiirturi tarjoaa mahdollisuuden myös toisenlaisille yrityksille. Useille ohjelmistotaloille toimivien tiedonkäsittelyohjelmien valmistaminen on oiva tilaisuus astua uusille kasvaville markkinoille. Pienille kuljetusyrityksille tietojenlataus- ja tallennuslaitteiden ostaminen ja ylläpitäminen voi olla liian kallis tai työläs ratkaisu, jolloin tiedonsiirrosta voi vastata niin sanottu kolmas osapuoli eri täysin erillinen yritys, joka tarjoaa tiedonkäsittely palveluitaan.

Korjaamoille  (Korjaamokortti)

Korjaamoiden työnkuva tulee digitaalisen ajopiirturin myötä muuttumaan täysin. Tämä johtuu siitä syystä, ettei digitaalisia piirtureita saa, eikä voi korjata. Mekaanisia vikoja pystytään korjaamaan käsin, mutta elektronisten vikojen korjausta varten tarvittaisiin täysin uudenlaiset EU-säädökset täyttävät olosuhteet ja laitteet. Toisin sanoen piirturikorjaamoista tulee piirturin vaihdantapaikkoja. Työnkuvan muutoksesta johtuen korjaamon tulee hankkia ajoneuvohallintokeskuksesta (AKE) uusi digitaalisen ajopiirturin korjaamolupa ennen kuin sillä on oikeuksia työskennellä digitaalisten ajopiirtureiden kanssa.

Korjaamoille on kuitenkin tarvetta myös tulevaisuudessa. Uusia digipiirtureita pitää aktivoida ennen käyttöönottoa ja kalibrointeja suoritetaan normaalisti tarkastusten yhteydessä. Kalibrointia varten korjaamoiden tulee hommata uusi kalibrointilaite, jolla pystyy manipuloimaan digitaalisia ajopiirtureita. Myös korjaamoiden tulee tutustua uusiin määräyksiin koskien mm. tiedonsiirtoa ja tiedonhallintaa. 

Viranomaisille  (Valvontakortti)

Viranomaisten eli poliisin, työsuojeluviranomaisten, rajavartiolaitoksen ja tullin tulee myös tutustua uuteen digitaaliseen ajopiirturiin. Koulutuksen lisäksi viranomaiset tarvitsevat uudenlaisia tietojenkäsittelylaitteita, jotta he pystyvät lukemaan digipiirturin tuottamia tiedostoja ja sitä kautta valvomaan ajo- lepoaikamääräyksiä. Lisäksi viranomaiset tarvitsevat valvontakortin, jonka avulla he pystyvät lukemaan piirturin tietoja tien päällä.