MIKSI?


Monien alan ammattilaisen mielestä vanha systeemi on toiminut moitteita ja uusi digitaalinen ajopiirturi on vain isojen poikien uusi lelu, jolla saadaan lisäkustannuksia yrittäjille. Uusi ajopiirturi maksaa, pitää investoida tiedonsiirto ja –tallennuslaitteisiin, hankkia uusia lupia ja kalibrointilaitteita, opetella uusia outoja piktogrammeja ja itse asiassa enemmän tai vähemmän pitää opetella koko systeemi uudestaan. Lienee paikallaan muistuttaa myös uuden järjestelmän eduista ja hyödyistä, niistä seikoista, minkä takia digitaalinen piirturi varsinaisesti otettiin käyttöön. 

Ajo- ja lepoaikojen valvonnan parantuminen

Todellisten ajo- ja lepoaikojen valvonta on ollut hankalaa, koska monet ”hakkerit” ovat löytäneet keinoja, joilla säädellä analogisen ajopiirturin ulosantia. Kuljettajat ovat pystyneet ajamaan työajoa, vaikka piirturi onkin saatu näyttämään lepoa. Digitaalisen piirturin tulon myötä vastaavanlainen kikkailu ei ole enää mahdollista, koska digipiirturin salattuja tietoja ulkopuolisen on mahdotonta käsitellä.

Myös viranomaisten ja kuljettajien työskentely helpottuu, kun sirukortit korvaavat paperikiekot. Kiekkojen säilytys on hankalaa ja tien päällä niiden lukeminen on viranomaisille työlästä hommaa. Tulevien kortinlukijoiden avulla viranomainen voi nopeasti ladata kuljettajan tiedot tietokoneelle ja tarkastaa hänen ajoaikansa ilman hankaluuksia.

Viranomaisten ei tarvitse enää kiertää yrityksiä tarkastamassa heidän korttipinojaan vaan tulevaisuudessa tietojensiirto tultaneen tekemään sähköpostin välityksellä, mikä toivottavasti lisää tarkastusten ja sitä kautta valvonnan tehokkuuden määrää. 

Kilpailutilanteen tasoittuminen 

Ne yritykset, jotka ovat kiertäneet ajo- ja lepoaikamääräyksiä ovat saaneet edullisemman kilpailutilanteen. Tehostamalla ajomääriä on pystytty vähentämään palkkakuluja ja tarjoamaan halvempia palveluita. Tilanne on ollut epäreilu ja tästä syystä digitaalisen ajopiirturin toivotaan tuovan tasavertaisen kilpailuaseman eri yrityksille ja kuljettajille.

Turvallisuuden parantuminen

Päällimmäinen syy ajo- ja lepoaikojen valvonnassa on parantaa ajoturvallisuutta. Liian pitkät työrupeamat ovat todistetusti aiheuttaneet rattiin nukahtamisia ja koska kyseessä on suuria ja vaarallisia lasteja, seuraukset ovat hengenvaarallisia. Paremman valvonnan myötä tieliikenneturvallisuuden uskotaan paranevan, mikä on myös kuljettajien ja yritysten etu.