MILLOIN?


Digipiirturit tulivat pakollisiksi uusina rekisteröitäviin kuorma- ja linja-autoihin toukokuussa 2006. Euroopan unionin neuvoston ja parlamentin välisessä sovittelussa päätettiin lausumasta, jonka mukaan lopullinen teksti digitaalisen ajopiirturin käyttöönotosta julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 11. huhtikuuta. Määräys astui voimaan 20 päivää tekstin julkaisun jälkeen, joten digipiirturi tuli pakolliseksi 1.toukokuuta 2006.