PIIRTURIJÄRJESTELMÄ


Digitaalinen piirturijärjestelmä koostuu monesta eri palasesta. Tärkein niistä on VU (Vehicle unit) eli itse piirturiyksikkö. Se on koko tallennusjärjestelmän keskus, joka tallentaa tiedot. Kun puhutaan digitaalisesta ajopiirturista, sillä ei tarkoiteta pelkästään VU:ta vaan koko tallennusjärjestelmää, johon kuuluvat myös vaihteistoon kiinnitettävä liikeanturi (KITAS 2), anturin ja piirturin välinen kaapelointi, erillinen nopeusnäyttö ja piirturikortit. Nämä elementit yhdessä muodostavat digipiirturin tallennusjärjestelmän. Tallenteet-välilehdestä löytyy kattava lista tiedoista, joita digitaalinen piirturijärjestelmä tallentaa.

Klikkaamalla vasemman puoleisesta palkista jotain järjestelmän osasta, saat lisätietoja kyseisestä elementistä.