VAROITUSVALO


Liitteen 1B mukaan jokaisessa digipiirturissa pitää olla visuaalinen varoitusvalo, joka ilmoittaa
kuljettajalle, mikäli jotain hälyttävää tapahtuu (kts. toimintahäiriö- ja virhetiedot).
Digipiirturin asetuksia muokkaamalla hälytykseen voidaan lisätä tai ottaa pois merkkiääni,
mikäli kuljettaja niin haluaa. Tapahtuman tai virheen sattuessa piirturin näytölle tulee asiasta
viesti ja merkkivalo alkaa vilkkua. Kuljettajan pitää kuitata hälytys painamalla OK-näppäintä,
jolloin vilkkuminen lakkaa, mutta merkkivalo jää palamaan siihen asti, että kyseinen ongelma
on saatu ratkaistua.