TALLENTEET


Digitaalisen ajopiirturijärjestelmän eli tallennusjärjestelmän (Recording equipment) päällimmäisenä tehtävänä on tallentaa ajo- ja lepoaikatietojen ohella monia muita tärkeitä tietoja sekä piirturiyksikön että piirturikorttien muisteihin. Tallennetut tiedot voidaan saada näkyville kolmella eri tavalla: tiedot voidaan ”tulostaa” piirturin näytölle, tiedot voidaan tulostaa viralliselle tulostuspaperille tai tiedot voidaan siirtää tietokoneelle tarkasteltaviksi. Seuraavassa on lista erilaisista tiedoista, joita tallennusjärjestelmän muistiin tallentuu. Saat lisätietoja tallenteista klikkaamalla haluamaasi kohtaa alapuolella olevasta listasta: