KULJETTAJAN TOIMINTATIEDOT


Ajopiirturin pääasiallisena tehtävänä on tallentaa ajo- ja lepoaikoja. Normaalisti tallennus tapahtuu reaaliajassa, mutta digitaalinen ajopiirturi tarjoaa myös mahdollisuuden syöttää toimitilan lisäyksiä jälkikäteen.

Kuljettajan toimitilavaihtoehtoina ovat samat 4 eri vaihtoehtoa kuin analogisessakin ajopiirturissa: Ajo, Työ, Muu Työ ja Lepo. Kun ajoneuvo liikkuu, valitsee tallennuslaite kuljettajalle automaattisesti toimitilan Ajo ja vastaavasti mahdolliselle 2. kuljettajalle toimitilan Muu työ. Kun ajoneuvo pysähtyy, toimitila muuttuu automaattisesti takaisin Työtilaan.

Ajoneuvon ollessa pysähdyksissä kuljettaja voi valita toimitilakseen joko Työn, Muun työn tai Levon. Mikäli yhden kokonaisen minuutin aikana on sekuntikin ajoa, lasketaan koko minuutti ajoksi. Jos minuutin aikana ei ole ajoa, mutta useita muita toimitiloja, tallentaa piirturi muistiinsa sen toimitilan mikä on kestänyt minuutin sisällä kauiten.

Reaaliajassa tapahtuvien tallennusten lisäksi digipiirturi kysyy jokaisen kuljettaja- ja korjaamokortin syötön yhteydessä, onko kuljettaja tehnyt muuta työtä edellisen kortinulosoton ja nykyisen kortinsyötön välillä? Esimerkkitapauksessa kuljettaja on alkanut lastata autoaan kello 7.00 aamulla ja lähtenyt ajoon kello 8.00. Kortinsyötön yhteydessä hän voi manuaalisesti lisätä yhden tunnin työn piirturin muistiin, jota tallennuslaite ei muuten luonnollisestikaan pystyisi tunnistamaan.