LIIKEANTURIN TUNNISTETIEDOT


Liikeanturin muistiin on syötetty seuraavat tunnistetiedot: 

  • Valmistajan nimi

  • Osa-, sarja- ja tyyppihyväksyntänumero

  • Sisäinen turvallisuuskomponentin tunniste (esim. sisäisen sirun/prosessorin osanumero)

  • Käytettävän systeemin tunniste (esim. ohjelman versionumero)

Lisäksi piirturiyksikkö tallentaa muistiinsa paritetusta (kts. paritus) liikeanturista seuraavat tiedot:

  • Sarja- ja tyyppihyväksyntänumeron

  • Ensimmäisen parituspäivämäärän