MATKAMITTARIN TIEDOT


Digitaalinen ajopiirturi mittaa ajettuja matkoja välillä 0 – 9 999 999,99 km. Tallennusjärjestelmä tallentaa joka päivä puolenyön aikaan matkamittarin lukeman ja säilyttää sen muistissaan n. 365 vuorokautta.