NOPEUSTIEDOT


Digitaalinen ajopiirturi mittaa, tallentaa ja näyttää ajonopeuksia aina kun ajoneuvo liikkuu huolimatta siitä, onko piirturin sisällä kortteja tai ei. Tallennusjärjestelmä mittaa nopeuksia välillä 0-220 km/h. Ajoneuvon lasketaan liikkuvan silloin, kun liikeanturilta tulee enemmän kuin 1imp/sek yli viiden sekunnin ajan.

Tallennusjärjestelmä tallentaa ja säilöö muistiinsa hetkellisen nopeuden jokaiselta sekunnilta viimeisten 24 tunnin ajalta.

Ylinopeuden yhteydessä järjestelmään tallentuvat seuraavat tiedot: ylinopeuden alkamisaika/pvm, loppumisaika/pvm, tapahtuman aikainen maksiminopeus ja keskinopeus, korttityyppi, kortinnumero ja -myöntämisvaltio sekä vastaavanlaisten tapausten määrä samana päivänä.

Digitaalisen ajopiirturin muistiin jäävät suurin ylinopeus viimeisen 10 päivän ajalta, 5 suurinta ylinopeutta viimeisen 365 päivän ajalta sekä viimeisimmän kalibroinnin jälkeen tapahtunut ensimmäinen ylinopeus. Myös viranomaisten tarkastustiedot tallentuvat digitaalisen piirturin muistiin seuraavasti: Tarkastuksen päivämäärä ja aika, tarkastuksen jälkeen tapahtunut ensimmäinen ylinopeus sekä tarkastuksen jälkeen tapahtuneiden ylinopeustapahtumien määrä.

Viranomaisilla ei ole edelleenkään mahdollisuutta sakottaa ylinopeudesta jälkikäteen pelkästään piirturilta saatavien tietojen perusteella. Ylinopeustietoja käytetään lähinnä onnettomuustutkintojen todistusaineistona.