PIIRTURIKORTTIEN SYÖTTÖ- JA ULOSOTTOTIEDOT


Korttia syötettäessä tallennusjärjestelmän tehtäviin kuuluu virallisen kortin voimassaolon ja tyypin tunnistaminen. Mikäli kortti on oikea ja oikeinpäin asetettu, lukkiutuu se piirturiyksikön sisään ja aloittaa erityyppisten tietojen tallentamisen. Korttia ei saa ulos muuta kuin käyttäjän toimesta ja ajoneuvon täytyy olla tällöin pysähdyksissä. Jokaisen kortinsyötön ja –ulosoton yhteydessä seuraavat tiedot tallentuvat ajopiirturijärjestelmän muistiin:

  • Kortinhaltijan etu- ja sukunimi

  • Kortin numero, myöntäjävaltio ja viimeinen voimassaolopäivämäärä

  • Syöttö- ja ulosottopäivämäärä/aika

  • Matkamittarin lukema

  • Käytetty korttipaikka

  • Seuraavat tiedot kuljettajan viimeksi käyttämästä ajoneuvosta: rekisterinumero, rekisteröintivaltio ja edellisen kortinulosoton pvm ja aika.

  • tieto siitä, onko kortinhaltija manuaalisesti lisännyt toimitilan muutoksia vai ei.