TOIMINTAHÄIRIÖ- JA VIRHETIEDOT


Digipiirturi pystyy tunnistamaan lukuisia erilaisia tapahtuma- ja virhetiloja. VU ilmoittaa hälytyksestä merkkivalolla, valinnaisella merkkiäänellä ja näytölle ilmestyvällä varoitusviestillä. Kuljettajan pitää kuitata hälytys painamalla OK-näppäintä, jolloin varoitus häviää näytöltä ja tallentuu sekä digipiiturin että kortin muistille.

  • Hälytys laukeaa seuraavien tapahtumien yhteydessä:

”Korttikonflikti” –tapahtuma laukeaa, jos piirturiin on syötetty yhtä aikaa, jokin alla olevassa taulukossa ristillä merkattu kombinaatio:

Korttikonflikti
1. Kuljettajan korttipaikka
Ei korttia
Kuljettajakortti
Valvontakortti Korjaamokortti Yrityskortti

2. Kuljettajan
korttipaikka

Ei korttia          
Kuljettajakortti       X  
Valvontakortti     X X X
Korjaamokortti   X X X X
Yrityskortti     X X X

 

”Ajaminen ilman asianmukaista korttia” –tapahtuma laukeaa, jos ajon aikana piirturiin on syötettynä jokin alapuolella olevassa taulukossa ristillä merkattu kombinaatio:

Ajaminen ilman
asianmukaista korttia

1. Kuljettajan korttipaikka
Ei korttia /
pätemätön kortti
Kuljettajakortti
Valvontakortti Korjaamokortti Yrityskortti

2. Kuljettajan
korttipaikka

Ei korttia / pätemätön kortti
 X    X    X
Kuljettajakortti  X    X X  X
Valvontakortti  X  X X X X
Korjaamokortti  X X X   X
Yrityskortti  X  X X X X


”Virheellisen kortinsyöttö” –tapahtuma laukeaa, jos korttipaikkaan syötetään väärä tai erääntynyt piirturikortti.

”Aikojen päällekkäisyys” –tapahtuma laukeaa, kun kuljettajakortin edellinen ulosotto on tapahtunut myöhemmin kuin seuraava kortinsyöttö (piirtureiden kellot eri ajassa).

”Kortinsyöttö ajon aikana” –tapahtuma laukeaa, jos piirturikortti syötetään ajon aikana jompaankumpaan kortinlukijaan.

”Edellinen korttisessio väärin lopetettu” –tapahtuma laukeaa, kun kortinsyötön yhteydessä tallennusjärjestä huomaa, että edellinen kortinulosotto on tapahtunut liian nopeasti, jolloin tarvittavia tietoja ei ole ehtinyt tallentua laitteen muistiin. Tämä tapahtuma voi tapahtua vain kuljettaja- ja korjaamokorttien käytön yhteydessä.

”Ylinopeus” –tapahtuma laukeaa, kun ajoneuvolla ajetaan ylinopeutta yhtäjaksoisesti yli minuutin ajan.

”Virransyötön keskeytyminen” –tapahtuma laukeaa, kun virransyöttö liikeanturille ja/tai piirturiyksikölle keskeytyy. Tapahtuma ei laukea kalibrointitilassa, eikä myöskään ajoneuvon käynnistyksen yhteydessä tapahtuva virransyötön keskeytyminen laukaise tapahtumaa.

”Liikeanturin virhe” –tapahtuma laukeaa, kun ajopiirturin ja liikeanturin välinen normaali tiedonsiirto katkeaa ja/tai laite havaitsee tiedonsiirrossa virheitä.

”Turvallisuusrikkomus” –tapahtuma laukeaa, jos ajopiirturin ja/tai liikeanturin toimintaa yritetään jollain tavalla manipuloida. Tapahtuma ei laukea kalibrointitilassa.

”Korttivirhe”

  • Hälytys laukeaa myös virheilmoitusten yhteydessä:
    • Jos laite huomaa toimintahäiriön tai vian kortissa, ilmestyy näytölle teksti ”Korttivirhe”. (kts. ajaminen ilman korttia)

    • Jos laite huomaa toimintahäiriön tai vian tallennusjärjestelmässä, ilmestyy näytölle teksti ”Tallenuslaitteen virhe”.