YRITYSLUKITUSTIEDOT


Yritystietojen lukituksen avulla yritys voi pitää sille kuuluvat tiedot omina tietoinaan. Tallennuslaite tallentaa ja säilöö muistiinsa seuraavat tiedot 20 viimeisimmästä yrityslukituksesta: 

  • Lukituksen alkamisaika ja -päivämäärä

  • Lukituksen poistoaika ja –päivämäärä

  • Yrityskortin numeron ja myöntäjävaltion

  • Yrityksen nimen ja osoitteen