SANASTO


 

Actia Ranskalainen yritys, joka on yksi kolmesta digitaalisten ajopiirtureiden ynnä muiden oheislaitteiden ja ohjelmistojen valmistaja.
AEL Koulutusinstituutti, mikä järjestää mm. digitaalista ajopiirturia koskevia koulutuksia.
AKE Ajoneuvohallintokeskus, mikä vastaa mm. lupa-asioista.
Aktivointi Aktivointi tapahtuu ensimmäisen korjaamokortin syötön yhteydessä. Aktivoinnin jälkeen digipiirturi alkaa toimia oikeaoppisesti ja tallentaa ajotietoja.
CITO Stoneridgen tietojenkäsittelyjärjestelmän nimi. Pitää sisällään CITO-työkalun, jolla tiedot voidaan siirtää samannimiseen tallennusohjelmistoon.
D-Box Actian tiedonsiirtolaite, jolla piirturille tallentuneet tiedot voidaan siirtää D-Store tallennusohjelmistoon.
D-Store Actian tallennusohjelmisto, johon tiedot säilötään mahdollisia jatkokäsittelyjä varten.
Dongle Useat eri ohjelmistot ovat suojattuja. Ohjelmat toimivat vain silloin kun oikea dongle eli USB-avain on kiinnitettynä tietokoneen USB-porttiin.
Kalibrointi Korjaamon suorittama toimenpide, jossa kalibrointilaitteen avulla  tarkastetaan ajopiirturin oikeaoppinen toiminta, ja jonka avulla korjataan mahdolliset toimintahäiriöt.
Käyttäjätila Digitaalisessa ajopiirturissa on eri käyttäjätiloja riippuen siitä, mikä piirturikortti on syötettynä.
MKII Stoneridgen kalibrointilaitteen virallinen nimi.
Normaali päivä Muistikapasiteetit on laskettu niin, että normaalissa päivässä on keskimäärin 93 toimitilan muutosta, jos muutoksia vähemmän mahtuu kortin/piirturin muistille enemmän tietoa ja päinvastoin.
Optac Stoneridgen analysointiohjelmisto, jonka avulla ”raa`assa” muodossa olevat tiedostot saadaan muutettua helpommin ymmärrettävään graafiseen muotoon.
Out of Scope Erikoistila, jolloin ajoneuvo on poissa julkisilta teiltä, kuten kaivoksella, metsätöissä jne. Kuljettaja voi asettaa digipiirturin kyseiseen erikoistilaan.
Paritus Digikorjaamon suorittaman alkuasennuksen yhteydessä VU pariutuu automaattisesti liikeanturin kanssa.
Piirla Oy Kuopiolainen piirturikorjaamo, joka tarjoaa palvelujensa ohessa myös nämä digipiirturiaiheiset sivut. Lisätietoja osoitteesta www.piirla.fi
Piirturikortti Vastaa analogisen ajopiirturin paperikiekkoja, johon tallennetaan ajotiedot. Neljä erilaista korttityyppiä (kuljettaja-, yritys-, korjaamo- ja valvontakortti), joista jokaisessa erilaisia ominaisuuksia.
Piktogrammi Symboli, jonka avulla digipiirturi kommunikoi käyttäjänsä kanssa.
Smartach Actian digitaalisen ajopiirturin virallinen nimi.
SE5000 Stoneridgen digitaalisen ajopiirturin virallinen nimi.
Stoneridge Skotlantilainen yritys, joka on yksi kolmesta digitaalisten ajopiirtureiden ynnä muiden oheislaitteiden ja ohjelmistojen valmistaja.
Tachoscope Actian analysointiohjelmisto, jonka avulla ”raa`assa” muodossa olevat tiedostot saadaan muutettua helpommin ymmärrettävään graafiseen muotoon.
Toimintatiedot Kts. toimitila
Toimitila Toimitila tarkoittaa kuljettajan sen hetkistä olotilaa eli joko ajoa, työtä, muuta työtä tai lepoa.
UTP-10 Actian kalibrointilaitteen virallinen nimi.
VU Lyhenne englanninkielisestä sanasta Vehicle Unit, mikä tarkoittaa piirturiyksikköä.