TIETOJENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄPiirturijärjestelmän lisäksi digitaalista piirturia koskee myös tietojenkäsittelyjärjestelmä. Se koskee lähinnä korjaamoita, viranomaisia ja yrityksiä. Jokaisen tahon pitää pystyä siirtämään digipiirturille tallennettuja tietoja tietokoneelle jatkokäsittelyjä varten. 

Tiedonsiirtoa varten jokainen piirturinvalmistaja on kehitellyt oman tiedonsiirtolaitteensa, jonka avulla tiedot saadaan siirrettyä tietokoneelle. Jotta tallenteita pystytään tarkastelemaan ja käsittelemään pitää tietokoneeseen olla asennettuna asianmukainen tallennusohjelma, johon tiedot tallennetaan. 

Tarjolla on myös erilaisia analysointiohjelmia, joiden avulla tallennusohjelmaan tallennetut tiedostot voidaan muuttaa graafiseen muotoon. Analysointiohjelmat on valmistettu lähinnä kuljetusyrityksiä varten, mutta niistä on myös hyötyä viranomaisten suorittamissa valvontatehtävissä.

Sen lisäksi, että tietoja ladataan digitaalisesta piirturista, tietoja myös syötetään piirturiin. Korjaamoiden tehtävänä on aktivoida, asentaa, kalibroida ja tarkastaa ajopiirtureita. Näitä toimenpiteitä varten korjaamot tarvitsevat itselleen uuden digitaalisen ajopiirturin kanssa toimivan kalibrointityökalun, jonka avulla piirturin asetuksia ja parametreja pystytään muokkaamaan.