TIETOJENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄ KORJAAMOILLE


Aivan kuten analogistenkin ajopiirtureiden kohdalla korjaamoiden pitää tulevaisuudessa asentaa sekä tarkastaa ja kalibroida myös digitaalisia ajopiirtureita. Asennuksen yhteydessä uutena asiana tulee laitteen aktivointi. Useille korjaamoille kalibrointityökalu on jo ennestään tuttu, eikä uuden digitaalisen ajopiirturin kanssa käytettävän laitteen toiminnot eroa juuri mitenkään edeltäjästään. Kalibrointilaitteen päällimmäisenä tehtävänä on tarkistaa, että digitaalinen piirturi toimii oikein ja muuttaa tarvittavia parametreja, mikäli puutteita toimivuudessa havaitaan. Uusi asia korjaamoille on korjaamokortti, joka pitää muistaa syöttää aina piirturiin, kun piirturia kalibroidaan tai yritetään kopioida piirturin tietoja. 

Sen sijaan rikkinäisen digipiirturin kohdalla toimintatavat muuttuvat täydellisesti. Digitaalisten ajopiirtureiden sisältämän kehittyneen tekniikan takia korjauksia ei voida enää suorittaa, vaan laitteet lähetetään vaihdettavaksi. Tästä syystä korjaamohenkilökunnan pitää ladata piirturivaihdon yhteydessä ajopiirturin tiedot tiedonsiirtolaitteelle ja tallentaa ne edelleen tietokoneelle asennettuun tallennusohjelmaan. Tiedostoista pitää ottaa varmuuskopioita, joita pitää säilyttää vähintään vuoden ajan. Korjaamon ei siis tarvitse analysoida tietoa, vaan ainoastaan säilöä se. Mikäli digipiirturi on niin pahasti vioittunut, että tietoja on mahdotonta ladata laitteen muistista, pitää korjaamon antaa yritykselle ”lataamattomuustodistus” eli todiste siitä, että tietoja ei pystytty lataamaan.

Tarvittavat laitteet:

Korjaamokortti

Kalibrointilaite

Tiedonsiirtolaite

Tallennusohjelma