TIETOJENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄ VIRANOMAISILLE


Digitaalisen ajopiirturin ja uuden tietojenkäsittelyjärjestelmän ansiosta valvontatoimenpiteiden suorittaminen helpottuu huomattavasti. Tietojen lukeminen paperikiekoilta on varsin työläs ja hankala prosessi, mikä on johtanut siihen, että tarkastuksia tehdään lähinnä vain onnettomuustapauksissa. Uuden järjestelmän avulla ajo- ja lepoaikatiedot saadaan selville huomattavasti nopeammin, mikä mahdollistaa valvontatoimenpiteiden nopeuttamisen ja samalla lisäämisen. Tarkastusprosessia varten viranomaiset tarvitsevat tiedonsiirtolaitteen, tallennusohjelman sekä analysointiohjelman, josta tiedot saadaan esille helposti käsiteltävässä muodossa. Jos halutaan lukea piirturin tietoja tarvitsee valvova viranomainen myös viranomaiskortin, jonka avulla piirturin tiedot pystytään kopioimaan tiedonsiirtolaitteelle tai suoraan ohjelmistoon. 

Toinen osa valvontaprosessia ovat olleet pistotarkastukset yritysten tiloihin, joissa on valvottu piirturikiekkojen säilytystä. Tulevaisuudessa tarkastukset voidaan hoitaa helposti sähköpostin välityksellä. Viranomainen voi lähettää yritykselle tarkastuspyynnön, jonka jälkeen yrityksen pitää lähettää pyydetyt tiedostot e-mailin avulla takaisin tarkastusta varten. Viranomainen voi kätevästi siirtää tiedostot tallennus- ja analysointiohjelmaansa ja tarkastaa mahdolliset puutteet oman työpöytänsä ääressä.

Tarvittavat laitteet:

Viranomaiskortti

Tiedonsiirtolaite

Tallennusohjelma

Hyödylliset lisälaitteet:

Analysointiohjelma

Kortinlukija