TIETOJENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄ YRITYKSILLE


Oli kyseessä sitten yhden kuljettajan ja ajoneuvon pienyritys tai suuri kuljetusfirma, jokaisen yrittäjän pitää tulevaisuudessa ladata ja tallentaa digipiirturista saatavia tietoja. Kuljettajakorttien tiedot pitää kopioida 3 viikon välein ja piirturin tiedot 2 kuukauden välein. Yritys tarvitsee yrityskortin, jotta voi kopioida piirturin tietoja. Yrityskortin pitää olla syötettynä digipiirturiin, kun kopioidaan tietoja piirturin kautta. Yrityksen pitää käyttää yrityskorttia myös aina uudessa digipiirturissa ennen käyttöönottoa, jotta piirturi identifioituu kyseiselle yritykselle. Ns. yrityslukitus estää muita yrityksiä pääsemästä myöhemmin käsiksi yrityksen tietoihin. 

Vaikka uusi tietojenkäsittelyjärjestelmä voi aluksi tuntua hankalalle, on siitä varmasti tulevaisuudessa myös paljon hyötyä. Paperikiekkojen säilöminen ja arkistointi jää historiaan, kun tiedostot saadaan näppärästi järjesteltyä tietokoneelle. Tätä prosessia varten yrityksien pitää investoida itselleen oikeanlainen tiedonsiirtolaite ja tallennusohjelma (Idha-Online) johon tiedot saadaan tallennettua. Yritysten pitää ladata tietoja, sekä piirturiyksiköistä, että kuljettajakorteilta. Tästä syystä tiedonsiirtolaite, jossa on itsessään kortinlukija (D-Box 2, Optac, Tacho2Safe), helpottaa monen yrityksen päivittäistä työskentelyä. 

 

Uusi järjestelmä tarjoaa myös aiempaa paremmat mahdollisuudet tietojen analysointiin. Tiedostot saadaan näppärästi muutettua graafiseen muotoon, josta on helppo tarkastella kuljettajan ajotapahtumia. Markkinoille on tulossa laaja kirjo erilaisia analysointiohjelmia, mitkä helpottavat yritysten palkanlaskentaa, laadunseurantaa ja sitä kautta yritystoiminnan tehokkuutta.

Tarvittavat laitteet:

Yrityskortti

Tiedonsiirtolaite

Tallennusohjelma

Hyödylliset lisälaitteet:

Analysointiohjelma

Kortinlukija